Het Posthuys
leeuwenhoekweg 38
2661 CZ Bergschenhoek

T 010 - 522 14 19

Contact »

Service en Garantie

De Centrale Branchevereniging Wonen (CBW):
Het Posthuys is lid van de CBW. Daarom werken wij ook onder de CBW-voorwaarden. Deze leveringsvoorwaarden zijn heel klantvriendelijk en regelen allerlei zaken tussen ons en onze klanten. Het CBW biedt een stuk zekerheid voor onze klanten, maar ook voor ons als bedrijf. U herkent een aangesloten lid aan het raamvignet met de letters CBW en het jaartal. Zo is er een geschillencommissie die bindende uitspraken doet mocht een probleem niet tot tevredenheid van de klant worden opgelost. Wanneer u bij ons een aankoop doet, ontvangt u daar altijd de CBW-leveringsvoorwaarden bij.

Verder is er een garantiefonds voor aanbetalingen tot maximaal 25% van de aankoopsom. U kunt dus veilig aanbetalen bij Het Posthuys. Geen spookverhalen van aanbetalingen die u kwijt bent als een bedrijf failliet mocht gaan. Uw aanbetaling is gegarandeerd door de CBW. Mocht er iets gebeuren met het CBW-lid waar u een aanbetaling hebt gedaan, dan wordt de order door een ander CBW-lid uitgeleverd en afgehandeld minus uw aanbetaling.
CBW- garantie: De CBW-garantie regelt dat wanneer zich een gebrek voordoet aan een geleverde zaak, u als klant recht hebt op reparatie of vervanging, voor een periode van drie jaar. Alle kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, zijn dan voor rekening van de leverancier voor de periode tot één jaar na factuurdatum. In het tweede jaar zijn genoemde kosten voor 2/3 deel voor de leverancier en komt 1/3 deel daarvan voor rekening van u als klant en tenslotte in het derde jaar 1/3 deel voor de leverancier en 2/3 deel voor u. Na drie jaar is er dus geen garantie meer. Ook Het Posthuys hanteert deze garantie minimaal.
Copyright © 2022 Het Posthuys. Alle rechten voorbehouden. Service en garantie|Contact
Ontwerp en realisatie: Flaire: Internet en Reclame